دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف
فال قهوه
صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

جوجه در فال قهوه

تعبیر جوجه در فال قهوه

جوجه در فال قهوه دیدن جوجه در فال نماد جوجه در فال قهوه فال واقعی جوجه

جوجه نماد خوبی نیست و به معنای دعواهای پوچ و بی معنی است.
ممکن است شما دشمنی از جنس مونث داشته باشید که دعوا های زیادی با او خواهید داشت.
همچنین نماد شایعه پراکنی علیه شما و حرف های بیخود در جمع نیز می باشد.