دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف
فال قهوه
صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

اردک در فال قهوه

دیدن مرغابی در فال قهوه

اردک در فال قهوه مرغابی در فال قهوه فال حیوانان فال واقعی

اردک نماد مثبتی است. اردک به معنای این است که شما در سایه ی دیگران (در خفا) به موفقیت خواهید رسید. هیچکس متوجه نمی شود که شما در حال انجام چه کاری هستید. افراد فضول نمی توانند به شما برسند.