دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف
فال قهوه
صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

چشم در فال قهوه

تعبیر چشم در فال قهوه

چشم در فال قهوه تعبیر چشم در فال قهوه چشم ها فال واقعی قهوه

چشم به این معنی است که کسی حواسش به شما هست. همچنین رنگ چشم که روشن یا تیره باشد می تواند نماد کسی با این مشخصه در واقعیت باشد. همچنین چشم نماد این است که شما با فرد خاصی قرار می گذارید.