دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف
فال قهوه
صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

جوجه تیغی در فال قهوه

دیدن خارپشت در فال قهوه

جوجه تیغی در فال قهوه دیدن جوجه تیغی خار پشت در فال قهوه

جوجه تیغی به این معناست که نباید به دیگران زیاد اعتماد کنید و خیلی به آن ها نزدیک نشوید. شما ممکن است از طرف یکی از دوستان خیلی نزدیکتان صدمه ببنید پس بهتر است که فاصله ی خودتان را با دیگران حفظ کنید و اگر کسی خواست به شما نزدیک بشود خیلی دقیق و وسواسی عمل کنید.