دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف
فال قهوه
صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

ستاره در فال قهوه

دیدن ستاره در فال قهوه ستاره دنباله دار ستاره در فال تعبیر ستاره در فال

دیدن ستاره در فال قهوه

ستاره نماد سلامتی و خوشبختی است. اگر ستاره ی پنج پر در فال خود مشاهده کرده اید به معنای شانس خوب است. ستاره ی هشت پر نماد تصادف یا اتفاقات خوب است. ستاره ی هفت پر نماد غم و غصه و اندوه است.
همچنین ستاره نماد سرمایه گذاری و پول و یا شادی است.