فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

تعبیر سیگار در فال قهوه

سیگار در فال قهوه دیدن سیگار در فال قهوه تعبیر سیگار در فال

سیگار در فال قهوه نماد مثبتی است. سیگار به معنای دوستی است. اگر شما مدت هاست که با دوستی قهر هستید ،‌ به زودی با او آشتی خواهید کرد.
دوستانتان به شما نزدیک تر می شوند و پیوند دوستی تان محکم می شود.
دوستان جدیدی در یک رابطه کاری یا در دانشگاه پیدا خواهید کرد.

دانلود ویژگی های متولدین ماه ها

دیدن قطب نما در فال قهوه

فطب نما در فال قهوه دیدن قطب نما تعبیر قطب نما

قطب نما چون یکی از وسایل ضروری در سفر است و بیشتر در مسیر یابی از آن استفاده می شود پس تعبیر آن نیز مربوط به سفر است.
اگر در فنجان خود قطب نما مشاهده کرده اید به معنای سفر و یا تغییر محیط زندگی شما است. ممکن است سفر تجاری ای برای شما پیش بیاید.ممکن است شما اخراج شوید و شغلتان را تغییر دهید.

دانلود ویژگی های متولدین ماه ها

تعبیر خنجر در فال قهوه

خنجر درفال قهوه تعبیر خنجر در فال قهوه دیدن خنجر در فال قهوه فال قهوه واقعی

خنجر یکی از نماد های شوم در فال قهوه است. اگر خنجر را در فنجان قهوه خود مشاهده کرده اید یعنی باید از یک  وضعیت بسیار بد که ممکن است مربوط به رابطه ی عشق یا کاری باشد سریعا بیرون بیایید.
ممکن است با یکی از نزدیکان قطع رابطه کنید. طلاق در راه است. دشمنان شما برایتان نقشه می کشند. یک دوست صمیمی شما را ناراحت می کند.

دانلود ویژگی های متولدین ماه ها

دیدن تخم مرغ در فال قهوه

تخم مرغ در فال قهوه فال قهوه تخم مرغ تخم مرغ تعبیر تخم مرغ تخم مرغ

تخم مرغ در فال قهوه نشانه ی خوبی است. تخم مرغ نشانه ی موفقیت است. اگر شما در فنجان خود تخم مرغ مشاده کرده اید یعنی به سوی موفقیت پیش خواهید رفت. یک موفقیت بزرگ در راه است. ثروت و پول به شما می رسد. تخم مرغ نشانه ی شانس است. هرچه تعداد تخم مرغ ها بیشتر باشد بهتر است رفاه و ممکن است خبر از بچه دار شدن بدهد!

دانلود ویژگی های متولدین ماه ها

دیدن صورت در فال قهوه

صورت در فال قهوه دیدن صورت در فال قهوه صورت مرد در فال قهوه صورت زن در فال قهوه تعبیر صورت در فال قهوه

صورت در فال قهوه تعابیر مختلف و تقریبا یکسانی دارد اما اگر شما صورت شخص خاصی را در فال قهوه دیده اید یعنی شما از طرف آن شخص به زودی نامه یا تماس تلفنی ای خواهید داشت و به نوعی او با شما ارتباط بر قرار می کند.
اما اگر در حالت کلی صورتی را مشاهده کرده اید به این معنی می باشد: شخصی که شما را دوست دارد ، نگران شماست. اگر یک صورت باشد ،‌ یکی از باور های شما در زندگی تغییر خواهد کرد. اگر چند صورت باشد یعنی سبک زندگی شما تغییر خواهد کرد. یک صورت ممکن است به معنای دوستی جدید و به دست آوردن ارزش نیز باشد.

دانلود ویژگی های متولدین ماه ها
123456789101112131415161718192021