فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف
related.preload[0] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=";related.preload[1] = "https:\/\/sc.upid.ir\/upload\/7iup2qc\/33horse.jpg";related.preload[2] = "https:\/\/sc.upid.ir\/upload\/1kq7gof\/28bed.jpg";related.preload[3] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-2018-92_13.jpg";related.preload[4] = "https:\/\/sc.upid.ir\/upload\/81rjg0g\/37-bear.jpg";related.preload[5] = "https:\/\/sc.upid.ir\/upload\/6bjvf5q\/19-moon.jpg";related.preload[6] = "https:\/\/sc.upid.ir\/upload\/1jto3rs\/05-closet.jpg";related.preload[7] = "https:\/\/sc.upid.ir\/upload\/2ve45h7\/11-pin.jpg";

لنگر کشتی در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر لنگر کشتی در فال قهوه

لنگر در فال قهوه لنگر کشتی معنی نماد لنگر کشتی فال واقعی


لنگر: ثبات در عشق و یا کسب و کار ، موفقیت در کسب و کار و زندگی پایدار عشقی (توجه: اگر این نماد زیاد واضح نباشد،باید آن را در معنای مخالفش تفسیر کرد).