فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

لنگر کشتی در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر لنگر کشتی در فال قهوه

لنگر در فال قهوه لنگر کشتی معنی نماد لنگر کشتی فال واقعی


لنگر: ثبات در عشق و یا کسب و کار ، موفقیت در کسب و کار و زندگی پایدار عشقی (توجه: اگر این نماد زیاد واضح نباشد،باید آن را در معنای مخالفش تفسیر کرد).