فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

بطری در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن بطری در فال قهوه

بطری در فال قهوه شیشه در فال قهوه تعبیر بطری فال واقعی قهوه

بطری می تواند نماد خبر خوب یا بیماری باشد.
اگر یک بطری در فال قهوه ببینید به معنای لذت و خوشحالی است. اگر چندین بطری در فال قهوه ببینید به معنای بیماری است.
بطری به معنای سلامتی ضعیف نیز هست.