فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

مرغ در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن مرغ در فال قهوه

مرغ در فال قهوه مرغ ها مرغ فنجان قهوه


مرغ در فال قوه نشانه ی این است که شما از طرف خانه یا خانواده تان به سعادت می رسید.
البته مرغ در برخی مواقع به معنای این است که شما دشمنانی از طرف دوستانتان دارید.
برای تشخیص اینکه کدام مورد است باید به اطراف خود توجه کنید.