فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

سیگار در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تعبیر سیگار در فال قهوه

سیگار در فال قهوه دیدن سیگار در فال قهوه تعبیر سیگار در فال

سیگار در فال قهوه نماد مثبتی است. سیگار به معنای دوستی است. اگر شما مدت هاست که با دوستی قهر هستید ،‌ به زودی با او آشتی خواهید کرد.
دوستانتان به شما نزدیک تر می شوند و پیوند دوستی تان محکم می شود.
دوستان جدیدی در یک رابطه کاری یا در دانشگاه پیدا خواهید کرد.