فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

شبدر در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن شبدر چهار برگ در فال قهوه

شبدر در فال قهوه دیدن شبدر در فال قهوه فال واقعی قهوه

شبدر در فال قهوه نماد مثبتی است و همه با مفهوم آن آشنایی دارند. شبدر نماد شانس است.
اگر در فنجان خود شبدر را مشاهده کرده اید یعنی شانس با شما یار است و باید سریع عمل کنید. خوشبختی و رفاه در انتظار شماست.
در بعضی تفاسیر شبدر نماد این است که شما باید زندگی گذشته خود را رها کنید . به الان بپردازید.