فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

معنی در در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

تفسیر شکل در (دروازه) در فال قهوه

در در فال قهوه دروازه در فال قهوه واقعی در نماد چیست

در ، در فال قهوه یک نماد مثبت است و نشان از این است که فرصت ها و موقعیت های خوب به سمت شما می آید. اگر در باز باشد یعنی راه و مسیری به شما نشان داده خواهد شد اگر بسته باشد یعنی قبلا این فرصت را از دست داده اید.