فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

اردک در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن مرغابی در فال قهوه

اردک در فال قهوه مرغابی در فال قهوه فال حیوانان فال واقعی

اردک نماد مثبتی است. اردک به معنای این است که شما در سایه ی دیگران (در خفا) به موفقیت خواهید رسید. هیچکس متوجه نمی شود که شما در حال انجام چه کاری هستید. افراد فضول نمی توانند به شما برسند.