فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

تخم مرغ در فال قهوه

۱۳۹۷/۱۱/۲ ۲۲:۲۳:۳۲

دیدن تخم مرغ در فال قهوه

تخم مرغ در فال قهوه فال قهوه تخم مرغ تخم مرغ تعبیر تخم مرغ تخم مرغ

تخم مرغ در فال قهوه نشانه ی خوبی است. تخم مرغ نشانه ی موفقیت است. اگر شما در فنجان خود تخم مرغ مشاده کرده اید یعنی به سوی موفقیت پیش خواهید رفت. یک موفقیت بزرگ در راه است. ثروت و پول به شما می رسد. تخم مرغ نشانه ی شانس است. هرچه تعداد تخم مرغ ها بیشتر باشد بهتر است رفاه و ممکن است خبر از بچه دار شدن بدهد!