فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

ماهی در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن ماهی در فال قهوه

ماهی در فال قهوه ماهی نماد چیست ماهی

در حقیقت برای ماهی دو تفسیر وجود دارد یا ماهی نماد دو چیز است:
ماهی می تواند نماد دستاورد شغلی باشد که این یک نماد کلی است.
اگر ماهی سفید باشد نگرانی های غیر ضروری را نشان می دهد. اما اگر ماهی سیاه است، پس حق دارید که نگران شوید.