فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

پرچم در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن پرچم در فال قهوه

نماد پرچم در فال قهوه پرچم ها در فال قهوه پرچم ذر فال

پرچم در فال قهوه نماد این است که خطری شما را در خانه تهدید می کند . البته پرچم به معنای خطر در اوضاع مالی یا کار شما نیز هست.