فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای

تفنگ در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن اسلحه در فال قهوه

اسلحه در فال قهوه فال قهوه اسلحه تفنگ در فال قهوه

اسلحه در فال قهوه به معنای بحث و جدل در خانه است همچنین می تواند نشان دهنده این باشد که شما پیام مهمی را دریافت خواهید کرد.