فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

دست بند در فال قهوه

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۹:۴۹:۷

دیدن دستبند در فال قهوه

دست بند در فال قهوه دستبند درفال قهوه معنای دست بند درفال قهوه

دستبند به معتای مشکلات قانونی است که به زودی برای شما اتفاق می افتد به معنای گرفتاری قضایی یا قانونی است. اگر دستنبند بزرگ باشد به معنای این هست که این مشکل برای صاحب فال به وجود می آید اگر کوچک باشد اشاره به اطرافیان صاحب فال دارد.

به معنای زندان و زندانی شدن نیز هست.