فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

جوجه تیغی در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن خارپشت در فال قهوه

جوجه تیغی در فال قهوه دیدن جوجه تیغی خار پشت در فال قهوه

جوجه تیغی به این معناست که نباید به دیگران زیاد اعتماد کنید و خیلی به آن ها نزدیک نشوید. شما ممکن است از طرف یکی از دوستان خیلی نزدیکتان صدمه ببنید پس بهتر است که فاصله ی خودتان را با دیگران حفظ کنید و اگر کسی خواست به شما نزدیک بشود خیلی دقیق و وسواسی عمل کنید.