فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

خط در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن خط صاف در فال قهوه

خط در فال قهوه خط صاف در فال خط منحنی در فال خط موج دار در فال قهوه فال واقعی قهوه

خط صاف به معنی پیشرفت در کار است.
خط موج دار به معنی این است که شما در کارتان بالا پایین خواهید داشت.
خط منحی به معنای شک و تردید است.