فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

عقرب در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن عقرب در فال قهوه

عقرب در فال قهوه عقرب ها در فال قهوه معنی عقرب در فال قهوه


اگر عقرب را در فنجان قهوه ببینید، باید افتخار کنید، به این معنی است که شما فردی قوی هستید که می توانید الهام بخش دیگران باشید.
عقرب نماد مرگ، اشتیاق، عشق و رابطه جنسی است. وقتی که عقرب را در فنجان خود مشاهده کردید به این معنی است که شما توانایی کمک به دیگران را دارید. فقط هر کاری که می کنید مراقب تاوان و هزینه ی آن باشید.