فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

راه پله در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن راه پله در فال قهوه

راه پله در فال قهوه دیدن پله در فال فال قهوه فال زیبا

اگر شما در حال بالا رفتن از راه پله هستید پس چیزی به دست می آوردید اما اگر در حال پایین آمدن هستید پس شما در حال نزدیک شدن به یک تله هستید!