فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

ستاره در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن ستاره در فال قهوه ستاره دنباله دار ستاره در فال تعبیر ستاره در فال

دیدن ستاره در فال قهوه

ستاره نماد سلامتی و خوشبختی است. اگر ستاره ی پنج پر در فال خود مشاهده کرده اید به معنای شانس خوب است. ستاره ی هشت پر نماد تصادف یا اتفاقات خوب است. ستاره ی هفت پر نماد غم و غصه و اندوه است.
همچنین ستاره نماد سرمایه گذاری و پول و یا شادی است.