فال قهوه صفحه اول فال حیوانات فال میوه ها فال نماد ها فال چای
دانلود فال ازدواج برای متولدین ماه های مختلف

چتر در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن چتر در فال قهوه

چتر در فال قهوه دیدن چتر فال قهوه فال واقعی چتر

چتر تفاسیر مختلفی دارد که به آن ها اشاره می کنیم:

حفاظت خوب یا عشق جدید
سختی و ناراحتی
ناراحتی ، نیاز به سرپناه اگر چتر باز باشد آن را پیدا می کنید و اگر بسته باشد سرپناه یافت نمی شود.
سرپناهی در مقابل موانع و مشکلات مالی